Technický dozor

  • vyhodnocení nabídek
  • příprava smluv o dílo
  • koordinace při výstavbě
  • a další

Projektové řízení staveb

Zajišťujeme systémovou, celkovou přípravu a realizaci projektu Zajišťujeme systémovou, celkovou přípravu a realizaci projektu

Koordinátor BOZP na staveništi

zabezpečujeme potřebná vyjádření dotčených orgánů pro příslušnou stavbu zabezpečujeme potřebná vyjádření dotčených orgánů pro příslušnou stavbu

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme řízení a koordinace staveb více zhotovitelů pro ucelený stavební projekt Zajišťujeme řízení a koordinace staveb více zhotovitelů pro ucelený stavební projekt
Support